Reglement - nl.Vacaturesperregio

Definities

De eigenaar en de voor het functioneren van de website nl.Vacaturesperregio verantwoordelijke partij is de vennootschap NFIT Sp. z o.o.,
met zetel te :
Poznańska 6/4, 30-012 Kraków
hierna nl.Vacaturesperregio te noemen.

Firma - elke entiteit, rechtspersoon en elke zakenvoerder gebruik makende van de voorschiften die het voeren van de economische activiteit in het land toelaten.

Gebruiker - elke persoon, niet een firma zijnde, die gebruik maakt van de diensten van nl.Vacaturesperregio.

Algemene bepalingen
 1. Het onderstaande Reglement bepaalt de gebruikvoorwaarden van nl.Vacaturesperregio door de Gebruikers.
 2. Het gebruiken door de Gebruikers van nl.Vacaturesperregio is gratis en nl.Vacaturesperregio brengt geen vergoeding in rekening voor het doorkijken en opzoeken van de gepubliceerde vacatures.
 3. Alle gepubliceerde in nl.Vacaturesperregio vacatures komen van gekozen internetpagina`s, die of de partners van nl.Vacaturesperregio zijn of de onafhankelijke Firma`s die eigen internetpagina`s hebben en waar ze de vacatures publiceren.
 4. nl.Vacaturesperregio zorgt dat de gepubliceerde vacatures actueel zijn.

Beperkingen en aansprakelijkheid
 1. nl.Vacaturesperregio is niet aansprakelijk voor de inhoud van de gepubliceerde vacatures en garandeert de geldigheid van de gepubliceerde vacatures niet.
 2. nl.Vacaturesperregio neemt niet aan selectieprocedures bij de gepubliceerde vacatures deel. Het doel van het portaal is de vacatures te publiceren en niet de selectieprocedures waarvan sprake in de vacatures te beheren.
 3. nl.Vacaturesperregio is niet aansprakelijk voor geen toegang tot de pagina`s die door elektriciteitstoringen, technische en onderhoudonderbreking, technische storingen van de dienstverlening door de leveranciers (bv. internet- en hostingproviders), verlies van gegevens, een uitzonderlijke gebeurtenis en als gevolg van overmacht of een uitzonderlijke gebeurtenis
 4. Er wordt verboden enige handelingen te ondernemen die de werking van nl.Vacaturesperregio kunnen verstoren. Ingeval een opzettelijke handeling van de Gebruiker die een negatieve invloed voor de werking van nl.Vacaturesperregio heeft of een handeling die een negatieve invloed op het imago van nl.Vacaturesperregio heeft. nl.Vacaturesperregio behoudt het recht om geschikte juridische acties te ondernemen met als doel de compensatie van de geleden schade.

Intellectueel eigendom
 1. De intellectuele eigendomsrechten bij technische oplossingen, grafische elementen die nl.Vacaturesperregio identificeren en andere elementen van nl.Vacaturesperregio zoals HTML, CSS, Javascripts behoren tot nl.Vacaturesperregio.
 2. De handelsmerken, websites- en domein-namen die naar de sites van andere Firma`s linken en die op de internetpagina van nl.Vacaturesperregio worden geplaatst behoren tot hun eigenaars en worden niet geplaatst om de nl.Vacaturesperregio ermee te identificeren. Dat zijn allen maar de verbindingen tot de pagina`s van andere Firma`s of de reclames.

Privacybeleid

Het privacybeleid van nl.Vacaturesperregio vormt een integraal deel van het Reglement en is hier bereikbaar: link.

Slotbepalingen
 1. Het Privacybeleid kan eenzijdig op elk moment door de eigenaar nl.Vacaturesperregio in het geheel of gedeeltelijk aangepast worden en is van toepassing vanaf het moment van de openbaring ervan in de nieuwe vorm op de internetpagina.
 2. De gebruiker verklaart met het Reglement kennis genomen te hebben en dat hij het geheel aanvaardt.
© 2022 Vacaturesperregio
Page load: 0,0030 s